Bezpečnostný manažment

Bezpečnostný manažér

Špičkovo preškolený pracovník na úrovni vysokoškolského odborného vzdelania, ktorý navrhuje konkrétne bezpečnostné opatrenia, vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu, tvorí analýzy efektivity nastavených opatrení a tým znižuje klientove náklady.

Bezpečnostné audity

Komplexné a hĺbkové posúdenie bezpečnosti daného objektu, prevádzky, či organizácie. Cieľom bezpečnostného auditu je návrh riešenia zistených a definovaných problémov.

Bezpečnostná dokumentácia

Návrh a tvorba interného normatívneho rámca bezpečnosti danej organizácie a tvorba bezpečnostnej politiky.

Riadenie internej bezpečnosti

Komplexný proces riadenia bezpečnosti danej organizácie, ktorý zahŕňa bezpečnostný audit, tvorbu interného normatívneho rámca bezpečnosti a bezpečnostnej politiky, systém kontroly nastavených procedúr a postupov, vrátane kontinuálnych preverovaní ich funkčnosti.

top