Technické zabezpečenie

Ponúkame najmodernejšie a najefektívnejšie riešenie od nezáväzných konzultácií, cez návrhy, spracovanie projektov a analýz, až po samotnú realizáciu projektov.

Dbáme na dodržiavanie technických a legislatívnych noriem a náš tím je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

V rámci technického zabezpečenia ponúkame:

  • pripojenie na Pult Centrálnej Ochrany (PCO) s prenosom poplachových signálov
  • prenos a vyhodnocovanie obrazu z CCTV, t. j. zo stráženého objektu
  • krátkodobý monitoring bez nutnosti pevnej inštalácie EZS a príslušenstva tiesňové služby – vybavenie klienta tiesňovým tlačidlom vrátane následnej služby (napr. privolanie RZS)
  • monitoring technických zariadení
  • monitoring ATM
  • zaistenie pohotovostných služieb podľa Zásahového plánu
  • zabezpečenie osobných automobilov proti krádeži, prepadnutiu – tiesňové tlačidlo
  • Hot line 24/7
top