Pult centralizovanej ochrany

Vzdialený dohľad nad vaším majetkom za pomoci elektronických zabezpečovacích systémov.

Prostredníctvom systému možno sledovať stav jednotlivých objektov a zároveň zaznamenávať udalosti do databázy. Ak dôjde k narušeniu objektu, prijmeme poplach na našom PCO, okamžite vyšleme zásahovú jednotku a telefonicky vás informujeme. Potom vykonáme ďalšie nevyhnutné kroky k zaisteniu bezpečnosti vo vašom objekte.

Služby PCO:

  • 4 hodinový monitoring EZS, možnosť ovládania ďalších zariadení
  • monitoring výstupov kamerových systémov, možnosť prepojenia s výstupmi EZS
  • okamžité vyhodnotenie prijatých udalostí s následným preverením popr. zásahom v súvislosti s ochranou zdravia a majetku osôb
  • okamžitý výjazd zásahovej jednotky pri narušení objektu
  • kontrola EZS cez mobilný telefón alebo email
  • zaistenie bezpečnosti v objekte do príchodu klienta v prípade narušenia
  • upovedomenie klienta podľa vopred stanovených postupov zásahového plánu
  • komunikácia s PSR a ďalšími zložkami IZS
  • údržba, revízie, opravy a doplnenie EZS za bezkonkurenčné ceny
  • reakcie na nátlakový kód alebo signál tzv. panikového tlačidla
top