Tlačivá

Typ Podrobnosti Získanie
Čestné vyhlásenie Čestné vyhlásenie k preukazovaniu bezúhonnosti a spoľahlivosti. Toto tlačivo potrebujete spravidla ako ucháč o zamestnanie v SBS, žiadateľ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo žiadateľ o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti. Stiahni si
Lekársky posudok Lekársky posudok k preukazovaniu Vašej zdravotnej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti. Toto tlačivo potrebujete spravidla ako ucháč o zamestnanie v SBS, a opakovane každé dva roky. Stiahni si
Žiadosť o preukaz – strata Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti ako náhrady za stratený preukaz. Stiahni si
Žiadosť o preukaz – krádež Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa zákona o súkromnej bezpečnosti ako náhrady za odcudzený preukaz. Stiahni si
Žiadosť o preukaz – typu S Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu S vydavaného podľa zákona ú súkromnej bezpečnosti bez vykonania skúšky odoornej spôsobilosti. Len v prípade, že spĺňate podmienky pre jeho vydanie. Stiahni si
Žiadosť o preukaz – typu P Žiadosť o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu P vydavaného podľa zákona ú súkromnej bezpečnosti bez vykonania skúšky odoornej spôsobilosti. Len v prípade, že spĺňate podmienky pre jeho vydanie. Stiahni si
Žiadosť o licenciu CIT Žiadosť o udelenie licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti. Stiahni si
Štatistický výkaz k správe SBS Výkaz štatistických údajov k správe o činnosti súkromnej bezpečnostnej služby predkladanej k 31.1. kalendárneho roka. Stiahni si
top