Výber zamestnancov

Vieme, že zamestnanec reprezentuje našu spoločnosť, preto výberu vhodných kandidátov venujeme veľkú pozornosť.

Ako sa o voľnú pozíciu u nás uchádzať?

Neváhajte nám zaslať štrukturovaný životopis a vyplňte dotazník uchádzača o zamestnanie, v ktorom uveďte platný kontakt. Po posúdení Vášho životopisu a dotazníku, Vás budeme do niekoľkých dní kontaktovať.

Ako si správne pripraviť životopis?

Štruktúrovaný životopis, čiže CV je prezentácia Vašej osoby, preto nepodceňujte jeho význam a správnosť uvedených údajov. Základom správneho životopisu je jeho stručnosť a pravdivosť uvedených údajov.

Pri písaní svojho životopisu myslite na pár nasledujúcich bodov:
  • CV nie je slohové cvičenie, text musí byť štrukturovaný a nemal by mať viac ako dve strany, nezabúdajte však uviesť všetky pracovné skúsenosti a pozície.
  • CV musí zaujať, nezabúdajte preto na grafickú úpravu svojho životopisu, aj v základnom textovom editore dokážete svoj životopis vhodne graficky upraviť.
  • CV nesmie obsahovať chyby, dajte si pozor na štylistické aj pravopisné chyby, vyvarujte sa použitia hovorových výrazov alebo slangu, naopak používajte odbornej terminológie, aby bolo vidieť, že sa v odbore vyznáte.
Dotazník nájdete tu

Benefity pre zamestnancov

Naších zamestnancov si vážime, a preto sa im venujeme s rovnakou starostlivosťou a zodpovednosťou ako svojim klientom. Okrem profesionálneho a osobného rastu im ponúkame tieto výhody:

  • Stravné lístky.
  • Vernostné odmeny.
  • Príspevok na Osvedčenie o čiastkovej kvalifikácii
  • Letné teambuildingové akcie
  • Hradenie poistenia zodpovednosti pri výkone povolania
  • Zľavové kupóny
  • Bezplatnú lekársku prehliadku formou závodnej starostlivosti

Školenia a vzdelávanie

Výcvik a vzdelávanie zamestnancov je pre nás prioritou, nakoľko si uvedomujeme, že kvalitne vyškolení zamestnanci tvoria významný faktor kvality spoločnosti.

Práve naši zamestnanci tvoria jadro našej spoločnosti a stávajú sa našim obrazom pre zákazníkov. Preto je našou prioritou ich čo najlepšie motivovať a rozvíjať ich schopnosti v kľúčových oblastiach.

Podporujeme kariérny rast v rámci spoločnosti a zamestnancom poskytujeme maximálnu podporu na získanie potrebných vedomostí a zručností v novej úlohe.

Je našim cieľom, aby ste sa u nás cítili čo najlepšie, lebo len tak dokážete podať maximalný výkon.

Pre nových zamestnancov ponúkame kurz odbornej spôsobilosti(link na kurz) za zvýhodnenú cenu.

Dotazník uchádzača o zamestnanie

Vyberte si z možností Mám záujem o ubytovňuPreukaz odbornej spôsobilosti pre prácu v SBSZbrojný preukazVodičský preukaz


top