Súkromná bezpečnostná služba SECURO

Sme mladá dynamická spoločnosť založená s víziou poskytovania špecializovaných profesionálných služieb v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a osôb.

Vedenie spoločnosti dlhodobo pracovalo na vysokých postoch v silových zložkách štátu ako i vo vrcholovom manažmente bezpečnostných služieb. Na základe toho spoločnosť čerpá z rozsiahlych skúseností z oblasti bezpečnosti, ktoré prenáša do postupov a kvality poskytovaných služieb.

Naším zákazníkom poskytujeme individuálné riešenia v oblastiach pôsobenia:

Vízia spoločnosti

Naša spoločnost sa riadi mottom: Vaša istota, naša starosť.

Preto naším klientom ponúkame najmodernejšie riešenia na trhu v poskytovaní špecializovaných profesionálnych služieb v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a osôb. Vďaka tomu naše služby zákazníkom prinášajú efektívne zhodnotenie investícií. Spoločné hodnoty, uvedené nižšie, vyjadrujú prístup k rozvoju nášho podnikania a pozitívnych vzťahov s našimi zákazníkmi, zamestnancami, investormi, ďalšími partnermi a spoločnosťou.

Bezúhonnosť

Môžete nám veriť, všetko robíme čestne a poctivo. Neposkytujeme žiadne dary, finančné príspevky ani akúkoľvek inú formu sponzoringu politickým stranám alebo jednotlivým kandidátom. Ale za to spolupracujeme na rade charitatívnych projektoch a podporujeme neziskové združenia. Dištancujeme sa od korupčných praktík, máme transparentný vlastnícku štruktúru.

Zameranie na zákazníka

Nadväzujeme úzke vzťahy s našimi zákazníkmi a spolupracujeme na obojstrannom prospechu. Naši zákazníci pre nás znamenajú viac ako len čísla. A spokojní zákazníci sú obrazom našej kvalitne odvedenej práce.

Odbornosť

Vedenie spoločnosti dlhodobo pracovalo na vysokých postoch v silových zložkách štátu ako i vo vrcholovom manažmente bezpečnostných služieb. Na základe toho spoločnosť čerpá z rozsiahlych skúseností z oblasti bezpečnosti, ktoré prenáša do postupov a kvality poskytovaných služieb. Všetkých našich zamestnancov pravidelne preškolujeme, aby poskytovali zákazníkom čo najkvalitnejšie služby.

Najlepší ľudia

Vždy dbáme na to, aby sme zamestnávali tých najlepších ľudí, rozvíjali ich schopnosti, poskytovali im príležitosti a inšpirovali ich k tomu, aby naše hodnoty vzali za svoje.

ISO certifikáty

Naša spoločnosť je držiteľom certifikátov ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, ISO 27001:2013 a ISO 45001:2019.

Spoločnosť SECURO spol. s r.o. má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.

NAŠI SPOKOJNÍ KLIENTI

top