STRÁŽNE SLUŽBY

V oblasti fyzických služieb poskytujeme spojenie stacionárnej strážnej služby a mobilných strážnych hliadok, ktorých účinnosť je podporená modernými bezpečnostnými technológiami.

DETEKTÍVNE SLUŽBY

V oblasti detektívnych služieb poskytujeme služby na profesionálnej úrovni kvalifikovanými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v celej šírke bezpečnostnej problematiky.

ODBORNÁ PRÍPRAVA

Ponúkame prípravu osôb na skúšku pre získanie preukazu odbornej spôsobilosti na výkon a podnikanie v oblasti strážnej služby, detektívnej služby, odbornej prípravy a poradenstva.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

Ponúkame najmodernejšie a najefektívnejšie riešenie od nezáväzných konzultácií, cez návrhy, spracovanie projektov a analýz, až po samotnú realizáciu projektov.

POŽIARNA OCHRANA

Zaoberáme sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti požiarnej ochrany. Našim zákazníkom je k dispozícii asistenčná služba v prípade vzniknutých krízových situácií.

BOZP

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Našim zákazníkom ponúkame aj odborné školenia v oblasti BOZP.

BEZP. MANAŽMENT

Cieľom integrovaného bezpečnostného manažmentu je vytvorenie a riadenie systému opatrení, ktoré minimalizujú riziko ohrozenia aktív podniku či organizácie.

PCO

Ponúkame Vám vzdialený dohľad nad vaším majetkom za pomoci elektronických zabezpečovacích systémov. Ak dôjde k narušeniu objektu, okamžite vysielame zásahovú jednotku.

Súkromná bezpečnostná služba SECURO

Sme mladá dynamická spoločnosť založená s víziou poskytovania špecializovaných profesionálných služieb v oblasti bezpečnosti, ochrany majetku a osôb.

Vedenie spoločnosti dlhodobo pracovalo na vysokých postoch v silových zložkách štátu ako i vo vrcholovom manažmente bezpečnostných služieb. Na základe toho spoločnosť čerpá z rozsiahlych skúseností z oblasti bezpečnosti, ktoré prenáša do postupov a kvality poskytovaných služieb.

Naše hodnoty

  • Bezúhonnosť – Všetko robíme čestne a poctivo.
  • Odbornosť – Rozvíjame našu odbornosť inovatívnymi a tvorivými riešeniami.
  • Zameranie na zákazníka – Spolu so zákazníkmi spolupracujeme na obojstrannom prospechu.
  • Najlepší ľudia – Vždy dbáme na to, aby sme zamestnávali tých najlepších ľudí.
  • Spolupráca a tímová práca – Všetci spolupracujeme v prospech spoločnosti.

NAŠI SPOKOJNÍ KLIENTI

top